Biblická knižnica » Autori »
 

John Newton


Piesne:
Boh v milosti je predivný * 07-10-2008
Boh v milosti je predivný ** 07-10-2008
Jasaj veriaci, jasaj v Pánovi 09-11-2008
Milujme, spievajme, chváľme 09-11-2008
Prosil som Pána, aby som smel vzrásť * 09-11-2008

Myšlienky na každý deň:
Uistenie30.01.
Spasenie - vďačnosť10.03.
Využívanie času04.11.
Uistenie09.11.