Biblická knižnica » Autori »
 

Jozef Martinák

Kázané slovo:
Krásne nohy tých, ktorí zvestujú evanjeliumIzaiáš 52:719-05-2013
Najväčšie Božie prikázanieMarek 12:3001-09-2013
Duchovný zrak človeka pri znovuzrodeníMatúš 16:1627-10-2013
Kristov kríž vo vzťahu ku utrpeniu v živote človekaRímskym 8:1–2826-01-2014
Vzkriesenie Pána Ježiša KristaLukáš 23:44–24:5320-04-2014
Hľadenie na Božiu tvár2.Korintským 4:620-07-2014
Otcovia jedli hroznové nedozrelky a synom stàpli zubyEzechiel 1819-10-2014
Keď sa zlým ľuďom dejú dobré veciŽalm 7305-04-2015
Vysoké oblaky nech lejú spravodlivosťIz 45:802-08-2015
Syn človeka odpúšta hriechy na zemiMarek 1 – 2:1211-12-2016
Jonášovo spoznávanie pravého BohaJonáš03-12-2017
Jonášovo spoznávanie pravého BohaJonáš03-12-2017
Modlárstvo ako prvá vina človekaRimanom 118-11-2018
Nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom PánoviRimanom 817-02-2019

1. kniha Kráľov:
Achabove vojny1. Kráľov 21:17 – 2230-10-2016

Kazateľ:
Stvorenstvo podriadené márnostiKazateľ 1 – 224-04-2016
Časnosť vecí a večnosť v srdci človekaKazateľ 324-07-2016

Leviticus:
Božia sláva zjavená skrze obeť príjemnú BohuLeviticus 924-01-2016

Marek:
Kto je moja matka a kto su moji bratia?Marek 3:19b – 3506-05-2018
Učenie sa o Božom kráľovstve – teória a praxMarek 401-07-2018
Syn Boží má moc zlomiť každú poviazanosťMarek 5:1 – 2002-09-2018

Marek:
Muž s uschlou rukou a tvrdosť srdca farizeovMarek 3:1 – 626-02-2017
Nové víno sa má liať do nových kožícMarek 229-10-2017
Nové víno sa má liať do nových kožícMarek 229-10-2017
Syn človeka je Pánom sobotyMarek 2:23 – 2804-03-2018
Syn Boží bez cti vo svojej otčineMarek 6:1-613-01-2019
Uzdravenie i vzkriesenie sú rovnako v moci Božieho SynaMarek 5:21 – 4330-09-2018