Biblická knižnica » Autori »
 

Michael R. Steedman


Zamysenia na každý deň:
1. Ježiš, vtedy a dnes, Ján 20:31 01.01.
2. Ježiš – Slovo, Ján 1:1 – 3 02.01.