Biblická knižnica » Autori »
 

Peter Jurčo

Kázané slovo:
Nasýtenie päťtisícového davuJán 6:1–1527-01-2008
Ako sa vymaniť z pút horkostiEfezanom 4:31–3230-03-2008
Tajomstvo ľahkého jarmaMt. 11:25–3020-04-2008
Dvaja posadlí v GergezeiMatúš 8:28–3429-06-2008
Dávid a Batšeba – Hriech a jeho dôsledky2.Samuelova 1106-07-2008
Nový život znamená nové myslenieEfezanom 4:17–3207-12-2008
Keď sa zdá, že Boh mlčíŽalm 2207-02-2010
Dvaja lotri na krížiLukáš 23:33–4302-05-2010
Pravda v láskeEfezským 4:1520-06-2010
Pavlovo svedectvo pred AgrippomSkutky 26:1–3208-08-2010
Meno nad každé menoFilipským 2:903-10-2010
Mená Jahve a El ŠadajSZ31-10-2010
čisté ruky alebo čisté srdce?Matúš 15:1–2014-11-2010
Kde je ten baránok?Genezis 2228-11-2010
Buď silný a pevnýJozua 1:1–916-01-2011
To najvzácnejšie – spasenie v KristoviTítovi 3:3–706-03-2011
Povolanie MatúšaMatúš 9:9–1303-04-2011
Ježiš je pravdaJán 14:612-06-2011
Paradoxy kresťanského života2. Korinť. 6:4 – 1020-11-2011
Dve brány – dve cestyKazateľ 3:1–1115-07-2012