Biblická knižnica » Autori »
 

Peter Vajda

Kázané slovo:
Abrahámova viera08-12-2002
Napomínanie01-02-2003
Svedectvo Božích skutkov20-04-2003
O viereŽd 11:606-07-2003
Spanie, bdenie, prebudenieEf 5:1407-09-2003
Vyzliekanie, obliekanieR 13:1421-09-2003
Slúžiaci Pánovi28-09-2003
V nádeji sa radujúciR 12:1226-10-2003
Ovocie DuchaGal 5:2209-11-2003
Život v cirkviSkutky 2:42-4725-04-2004
Sláva človeka vs. slovo Boha1Pt 111-07-2004
Lazár a HerodesJ 11, Sk 1201-08-2004
Poznáte pravduJán 8:3210-04-2005
Premeňte sa obnovením mysleRim 12:217-04-2005
Stratiť život, zachrániť dušuMatúš 16:25-2631-07-2005
Saulovo obrátenieSkutky 9:1-3007-08-2005
Musíte sa narodiť znovaJán 3:1-1511-09-2005
Na počiatku Boh stvoril (1)Genesis 1:1-2:302-10-2005
Na počiatku Boh stvoril (2)Genesis 1:1-2:309-10-2005
Na počiatku Boh stvoril (3)Genesis 1:1-2:320-11-2005
Modlitba Anny1.Samuelova 105-02-2006
Spasiteľná milosťTítovi 2:11-1421-05-2006
Vďačnosť a ďakovanieKološanom 3:1511-06-2006
Boh dobrý čistému srdcuŽalm 7318-03-2007
Okúste Božiu dobrotuŽalm 3425-03-2007
Naliehavosť stretnutia s JežišomLukáš 19:1–1017-06-2007
Viera a skutky: Ospravedlnenie zo skutkov podľa JakubaJakub 2:14–2624-02-2008
Kto má večný život?Ján 3:3627-04-2008
Vierou spasená RachabŽidom 11:3104-05-2008
Pravý vinič a letorastyJán 15:1–1120-07-2008
Život viery – NoeŽidom 11:715-02-2009
O poslušnostiNZ07-06-2009
Vtedajší a terajší svet2.Petra 3:3–723-05-2010
O màtvení zemských údovKološanom 319-09-2010
Novozmluvné prikázania pre muža a ženuKološanom 326-09-2010
Ako vojsť do večného života?Matúš 19:16–2609-01-2011
Ako žiť podľa 1J1.Jánov10-04-2011
Oznámené a oznamované evanjelium [evanjelizačné kázne]1. Korintským 15:1–701-07-2012
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechuRímskym 627-01-2013
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu (2)Rímskym 610-02-2013
Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia1.Korintským 1:18–2523-06-2013
Prijať Pána Ježiša KristaKolosenským 2:628-07-2013
Aká je vieraRímskym 10:1713-10-2013
Bez Adama niet KristaSZ a NZ10-11-2013
čo máme spoločné s Nabuchodonozorom a Balsazárom?Daniel 1–513-04-2014
Ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasenýSkutky 2:2117-08-2014
Strom sa pozná po ovocíMatúš 7:17–1812-03-2017
Ospravedlnenie viera a skutkyRímskym 4:523-04-2017
Boží plán spásy v dejinách ľudstva – zmluvy a prostredníciGalatským 3:2916-07-2017
Ľudská poslušnosť vo večnom Božom pláne a v dejinách národovSZ a NZ08-04-2018
Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (1)Rimanom 428-10-2018
Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (2)Rimanom 809-12-2018
Dve veľké skutočnosti potrebné pre spásu hriešnika (3)Efezanom 2:5-606-01-2019
Obriezka srdca (1)Rimanom 703-03-2019
Obriezka srdca (2)Deuteronómium 30:610-03-2019

Bez kňazov a sviatostí do večného života?:
Ospravedlnenie bez zásluh [Bez kňazov a sviatostí do večného života? (2)]15-05-2009

Bezpečnosť spasenia:
Bezpečnosť spasenia (1)NZ17-08-2008
Bezpečnosť spasenia (2)Rimanom 5:12-2128-09-2008
Bezpečnosť spasenia (3)Rimanom 612-10-2008
Bezpečnosť spasenia (4)Rimanom 726-10-2008
Bezpečnosť spasenia (5)Rimanom 825-01-2009
Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)]Židom 10:16-1705-07-2009
Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)]Genezis, Rim 902-08-2009
Odrezané letorasty [Bezpečnosť spasenia (8)]Ján 15:1–613-09-2009
Vyvolenie a bezpečnosť spasenia [Bezpečnosť spasenia (9)]Ján 6+10+1721-02-2010
Vytrvanie do konca a charakter viery [Bezpečnosť spasenia (10)]NZ24-07-2011
Výstrahy pred odpadnutím (1) [Bezpečnosť spasenia (11)]1.Korint. 10:1–1306-11-2011

Jób:
Jób -úvodJób16-03-2003
Jóbova spravodlivosť (1)Jób 1,29,3123-03-2003
Jóbova spravodlivosť (2)Jób, Ez 14:1404-05-2003
Jóbova skúškaJób 1,208-06-2003
Jób - utrpenie spravodlivého29-06-2003

Obnova:
Obnova a jej prekážkyEzdráš 4:1-518-01-2004
Obnova v dejinách spasenia (1)25-01-2004
Obnova v dejinách spasenia (2)01-02-2004

Poznanie slávy Boha:
Poznanie slávy Boha (1)2Kor 4:4,605-09-2004
Poznanie slávy Boha (2)2Kor 4:4,612-09-2004
Poznanie slávy Boha (3)2Kor 4:4,626-09-2004

Utrpenie v živote kresťana:
Utrpenie bezúhonného JóbaJob18-10-2009

Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami:
Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 2) – AbrahámGenesis 12 – 22 18-06-2017
Vzťah medzi ospravedlnením, vierou a skutkami (časť 3) – skutky AbrahámoveJán 8:3902-07-2017

Zákon a milosť:
Boží zákon a Božia milosť (1)Gal.14-11-2004
Boží zákon a Božia milosť (2)Gal.21-11-2004
Boží zákon a Božia milosť (3)Gal.05-12-2004

Clanok:
Litera zabíja - Duch oživuje 23-01-2008
Evanj,Letak:
Spravodlivosť 16-05-2005
PoznKvyuc:
Na počiatku stvoril Boh (3) 24-11-2005
Ospravedlnenie zo skutkov podľa Jakuba 24-02-2008
Kto má večný život? 27-04-2008
Vierou spasená Rachab 04-05-2008
Pravý vinič a letorasty 21-07-2008
Bezpečnosť spasenia (1) 25-08-2008
Bezpečnosť spasenia (2) 29-09-2008
Bezpečnosť spasenia (3) 17-10-2008
Bezpečnosť spasenia (4) 30-10-2008
Život viery – Noe 17-02-2009
Nová zmluva a dar Ducha [Bezpečnosť spasenia (6)] 06-07-2009
Zmluva milosti a vyvolenie [Bezpečnosť spasenia (7)] 04-08-2009
Bezpečnosť spasenia (8) Odrezané letorasty 22-09-2009
Utrpenie bezúhonného Jóba 20-10-2009
Ospravedlnenie - Bez kňazov a sviatostí do večného života? (2) 25-01-2010
Vyvolenie a bezpečnosť spasenia (Bezpečnosť spasenia [9]) 21-02-2010
Ako vojsť do večného života 14-01-2011
Ako žiť podľa 1. Jána? 28-05-2011
Bezpečnosť spasenia (10) Vytrvanie 24-07-2011
Bezpečnosť spasenia 11 09-11-2011
Oznámené a oznamované evanjelium 01-07-2012
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu 27-01-2013
Zomrieť s Kristom – zomrieť hriechu 27-01-2013
Bláznovstvo kázne kríža – moc spasenia 26-06-2013
2017-03-12-PV-Mt_7_17-18_Strom_sa_pozna_po_ovoci.pdf 12-03-2017