Biblická knižnica » Autori »
 

Vlado Šuplata

Kázané slovo:
Protivenstvá, utrpenie a láska v živote kresťana1.Petra 4:804-01-2015
Povolaní skrze Božiu vôľu1.Korintským 1:908-02-2015
Kristus, skala nášho spaseniaŽalm 62:824-05-2015
Uzdravenie v Ježišovi KristoviIzaiáš 5713-09-2015
Otec dal súd SynoviJán 5:17 – 2515-05-2016
Pravé pokánie zacielené na Pána vs. ľudská ľútosťMatúš 26:69 – 27:1010-07-2016
Hnev Boží je proti tebe, ak opovrhuješ Jeho slovomFilipanom 115-01-2017
Hnev Boží je proti tebe, ak opovrhuješ Pánovým slovomMatúš 1812-02-2017
Nespoliehaj sa na otcov, ale iba na spravodlivosť z Boha založenú na viereFilipanom 326-03-2017
Nie je v moci človeka zlomiť Božiu kliatbuŽalm 4904-06-2017
Spasenie sa prejavuje šlachetným srdcom1. Jána 325-11-2018
Radosť kresťana a prívetivosť nech je známa všetkým ľuďomFilipanom 4:1-903-02-2019

Exodus:
Hrôza modlárstva a veľkosť Božej milostiExodus 3218-09-2016