Biblická knižnica » Autori »
 

anonym


Myšlienky na každý deň:
Neveriaci01.01.
Uistenie17.06.
Ospravedlnenie z viery22.09.
Svätosť - hľadanie26.09.
Spasenie - krátkosť času hľadať01.04.