Biblická knižnica » Tématické delenie » Autorita, dostatočnosť a inšpirácia Biblie
 
Luther a Kalvín o autorite Biblie
John W. Robbins
1. a 2.Timoteovi
Gordon H. Clark
Archeológia a Biblia
Phillip Climer
Biblia a katolícka doktrína autority
Robert M. Zins
V tomto článku sa nachádza analýza argumentu, ktorý formuloval istý rímskokatolícky profesor. Stanovisko tohto profesora je, že rímskokatolícke náboženstvo je tou najlogickejšou voľbou, ktorá si zaslúži úplnú ľudskú dôveru a odovzdanosť. Kvôli tomuto náboženstvu opustil aj kresťanskú doktrínu Sola Scriptura (lat. jedine Biblia), ktorá znamená, že Biblia je jediná autorita pre našu vieru a konanie.
Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita
Richard M. Bennett
Litera zabíja - Duch oživuje [pdf] 
Peter Vajda & Ján Šichula