Biblická knižnica » Tématické delenie » Apologetika (obhajoba kresťanskej viery)
 
Stoj za pravdou
Peter Masters
Táto brožúrka predkladá biblické pasáže, v ktorých sa veriacim prikazuje, aby nijakým spôsobom nepodporovali spoločenstvo s vedúcimi „kresťanskými“ predstaviteľmi, popierajúcimi biblickú cestu spasenia, a ani sa na takomto spoločenstve nezúčastňovali. Potreba oddeliť sa od omylu patrí medzi životne dôležité novo–zmluvné doktríny. Jej zanedbanie viedlo k duchovnému kolapsu mnohých dovtedy čistých denominácií, misií a biblických škôl po celom svete. Napriek tomu však početní kresťania naďalej ignorujú Pánove výzvy. Autor poukazuje na to, že oddelenie sa od omylu je pozitívne, nie negatívne, keďže sa v ňom prejavuje ochranná láska k Slovu a evanjeliu. Zároveň sú ním chránené Kristove zbory. Mnohí dnes ponúkajú veľa argumentov, aby podporili opak oddelenia sa, menovite inkluzivizmus. Na týchto stránkach nájdete odpovede na desať najbežnejších argumentov, ktoré sa zvyknú uvádzať na obhajobu spolupráce so skupinami, ktoré popierajú Bibliu, ak ide napríklad o spoluprácu pri evanjelizácii. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centre Londýna.