Biblická knižnica » Tématické delenie » Cirkev, zbor, spoločenstvo kresťanov
 
Dávanie desiatkov – súčasť kresťanského hospodárenia [pdf] 
Peter Masters
Keď kresťan neuplatňuje biblické hospodárenie, prichádza o množstvo duchovného požehnania. Autor sa snaží pomôcť kresťanom vstúpiť do plnosti požehnania, ktoré pramení z toho, že sa naplno odovzdáme Pánovi. Každé tvrdenie je založené na Písmach. Nájdete tu aj odpovede na všetky najdôležitejšie otázky týkajúce sa desiatkov.
Ženskosť Debory [pdf] 
Barbara K. Mouser
Je Debora precedensom pre ženské vodcovstvo v cirkvi? článok si kladie za cieľ preskúmať túto otázku.