Biblická knižnica » Tématické delenie » Spasenie, ospravedlnenie, večný život
 
Ospravedlnenie, viera a skutky
Ján Šichula
Sedem istých znakov skutočného obrátenia
Peter Masters
„Existujú rozpoznateľné znaky toho, že nastalo skutočné obrátenie? Na základe čoho môžu hľadajúci ľudia povedať, či Boh koná dielo v ich srdci? Alebo, ako môžu služobníci evanjelia posúdiť duchovný stav hľadajúceho človeka, prípadne človeka, ktorý sa uchádza o krst a členstvo v zbore?“ Táto brožúrka, ktorá vás prevedie znakmi autentického obrátenia, je určená rovnako tým, čo pochybujú o vlastnom spasení ako aj tým, čo slúžia ako duchovní poradcovia. Súčasná doba vykazuje rozsiahlu tendenciu pozývať ľudí k ľahkému rozhodnutiu sa pre Krista a predpokladať, že sa obrátili bez ohľadu na to, či je prítomné svedectvo o práci Ducha. Aby sme sa vyhli iluzórnym, povrchným obráteniam, musíme poznať skutočný charakter obrátenia a znaky, ktoré ho sprevádzajú. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.
Milosť a zásluhy
Ján Šichula
V čom je rozdiel medzi milosťou a zásluhami? čo znamená, že nie sme spasení zo skutkov, ale milosťou skrze vieru? Prečo sa skutky a milosť, ako základ spasenia, navzájom vylučujú?
Ospravedlnenie na základe pripočítanej Božej spravodlivosti  
Ján Šichula
Spravodlivosť  
Peter Vajda
Večná bezpečnosť
Dave Hunt