Biblická knižnica » Tématické delenie » Historické udalosti v Starej zmluve (výklad a význam)
 
Bola potopa globálna alebo regionálna [pdf]  [pre tlač pdf] 
Joel R. Beeke