Biblická knižnica » Tématické delenie » Výklad Písma (hermeneutika)
 
Odporúčané knihy na čítanie v slovenčine a češtine [pdf] 
NKZ Žilina
Je dôležité, čo čítame. Cez čítanie kníh k nám môže prísť veľa požehnania, ale aj skrytého jedu. Cieľom dokumentu je pomôcť úprimným Božím deťom vybrať si tých pár knižiek v slovenčine a češtine, ktoré keď budú jednu za druhou čítať, budú rásť a pevnieť v Pánovi, ktorého milujú. Dokument tiež obsahuje rady pre čítanie, tematické členenie, stručný opis kníh a ich dostupnosť.
Prečo študovať logiku?
John W. Robbins