Biblická knižnica » Tématické delenie » Modlitba a pôst
 
Spoločná modlitba v zhromaždení  
Philip Slater
Najčastejšie otázky o kresťanskom pôste [pdf]