Biblická knižnica » Tématické delenie » Krst a Večera Pánova
 
Krst – jeho forma a zmysel [pdf] 
Peter Masters
Prečo Pán trvá na tom, aby sa dali pokrstiť všetci veriaci? V čom spočíva význam krstu? čo ho robí takým dôležitým, aj keď nijako duchovne neprispieva k obráteniu? Cieľom tejto brožúrky je odpovedať na takéto otázky a ukázať, ako je krst užitočný pre pokrsteného kresťana, cirkev a svet. Takisto vysvetľuje štvorité obrazné posolstvo, ktoré Boh priradil krstu. Ďalej táto publikácia poukazuje na to, že biblický krst je iba pre veriacich a uskutočňuje sa ponorením. Tiež odpovedá na otázky, ktoré často zaznievajú v súvislosti s krstom nemluvniat. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.
Na moju pamiatku
Stephen E. Atkerson & Eric Svendsen
Sacramentum absurdum
Robert M. Zins
Znovuzrodenie Krstom
Dave Hunt
Najčastejšie otázky o Večeri Pánovej spolu s odpoveďami na ne [pdf]