Biblická knižnica » Tématické delenie » Iné náboženstvá » ateizmus
 
Ukrutnosti ateizmu
Peter Masters
Ateizmus – stanovisko, že žiadny Boh neexistuje – sa všeobecne pokladá za rozumom podložený postoj k životu, akýsi druh náboženskej neutrality, ktorý neuškodí ani svojím vyznavačom ani ľudskej spoločnosti. Autor v tejto brožúrke odhaľuje jeho ničivú a absurdnú stránku, na čo ukázal už apoštol Pavol v prvom storočí. Biblia nám ukazuje, aký motív sa za ateizmom nachádza– nespútaná túžba odstrániť všetky morálne zábrany. Ďalej táto brožúrka vysvetľuje, akým spôsobom vedú militantní ateisti kampane s cieľom získať na svoju stranu masy ľudí. To všetko nepoctivými prostriedkami a manipuláciou. Nájdete tu pohľad na ateizmus z Božej perspektívy spolu s usmernením, ako uniknúť pred jeho zhubnými následkami. Autor, Dr. Peter Masters, je od roku 1970 pastorom zboru Metropolitan Tabernacle v centrálnom Londýne.