Biblická knižnica » Tématické delenie » Iné náboženstvá » Rímsky katolicizmus
 

„Naším motívom pre publikovanie týchto článkov je hovoriť pravdu v láske. Dokumenty na týchto stránkach nemajú za cieľ nikoho napádať, na nikoho útočiť a ani urážať. Jediným cieľom je poukázať na učenie a prax Katolíckej cirkvi vo svetle Božieho slova. Nemáme voči katolíkom žiadnu nenávisť. Je to však Božie slovo, ktoré nás zaväzuje svedčiť o pravde aj katolíkom. My milujeme katolíkov, a preto nám záleží na ich spasení. Je to pravda, ktorá jediná má moc oslobodiť ľudí z hriechu, a ako jediná je hodná byť objektom viery. Viera má cenu len potiaľ, pokiaľ sa drží pravdy. Preto prosím chápte, že motívy nášho srdca sú priame a stoja na láske ku tým, ktorí hynú, pretože nepoznajú pravdu zjavenú raz a navždy v napísanom Božom slove nachádzajúcom sa v 66 knihách SZ a NZ Svätého Písma."

Otázky ktoré by si mal položiť každý katolík  
James G. McCarthy
Aj keď bola moja mladosť plná náboženstva, Boh v nej chýbal. Môj život sa vtedy točil okolo farnosti: nedeľná omša, miestna cirkevná škola, prvé sväté prijímanie, športové družstvá, služba miništranta, birmovanie, klub mladých a nakoniec veľká katolícka svadba. Ale až potom, čo som promóciou zakončil štúdium na vysokej škole, som spoznal Boha v osobnom živote. Cez čítanie Novej zmluvy som objavil Božiu cestu spasenia a Spasiteľa, ktorý zasľúbil: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Ján 10:10). Aj keď už viac nie som katolík, moje srdce zostáva v blízkosti katolíkov. Veľa im dlžím, obzvlášť svojej rodine a tiež kňazom a rehoľníčkam, ktoré sa o mňa tak láskyplne starali. Je to dôvod, prečo som napísal túto malú knižku. Znepokojuje ma, že mnohí ďalší sú na tom tak, ako som bol ja kedysi. Boli pokrstení a chodia na omšu, ale hlboko vo vnútri cítia, že Boh im je neznámy. A čo vy? Poznáte Ho? Je On centrom vášho života? Kniha Otázky, ktoré by si mal položiť každý katolík vám predkladá dôležité otázky, ktoré by mal zvážiť každý katolík. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom. Súčasne ukazuje, ako môžete získať istotu, že s Ním budete žiť navždy v nebi.
Ja som Kresťan, vy ste Rímsky Katolík [pdf] 
Robert M. Zins
Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka autorita
Richard M. Bennett
Biblia a katolícka doktrína autority
Robert M. Zins
V tomto článku sa nachádza analýza argumentu, ktorý formuloval istý rímskokatolícky profesor. Stanovisko tohto profesora je, že rímskokatolícke náboženstvo je tou najlogickejšou voľbou, ktorá si zaslúži úplnú ľudskú dôveru a odovzdanosť. Kvôli tomuto náboženstvu opustil aj kresťanskú doktrínu Sola Scriptura (lat. jedine Biblia), ktorá znamená, že Biblia je jediná autorita pre našu vieru a konanie.
Písmo nemožno zrušiť
Richard M. Bennett
Leták, ktorý by mal mať po ruke každý kresťan. Veľmi jasne, stručne a výstižne porovnáva v tabuľke oficiálne dnešné učenie katolicizmu a Biblie v najdôležitejších otázkach.
Co v Bibli není
Pavel Steiger
Kňazstvo
Richard M. Bennett
Toto je článok od bývalého rímskokatolíckeho kňaza Richarda M. Bennetta, ktorého početné publikácie a celé svedectvo o jeho hľadaní pravdy môžete získať násť na www stránke http://nkz.reformace.cz uvedenej adrese.
Večera Pánova – duchovné spoločenstvo s Pánom
Richard M. Bennett
Sacramentum absurdum
Robert M. Zins
Ako katolík som si kládol otázky [pdf] 
Jim McCarthy
Ako katolík som si kládol otázky vám predkladá dôležité otázky, ktoré je na mieste zvážiť. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých Písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom a poznať Jeho plán pre vás.
Bez kňazov do večného života? Áno alebo nie? [pdf] 
Ján Šichula
Katolícka cirkev tvrdí, že len jej tzv. sviatostné kňazstvo môže udeľovať odpustenie hriechov, ktoré vydobyl Ježiš Kristus. Podľa katolíckeho učenia teda kňazi sprostredkúvajú spasenie, keď opäť a opäť udeľujú rozhrešenie a vysluhujú sviatosti. Táto prednáška podrobne prechádza katolícke tvrdenia a porovnáva ich so slovami Svätého Písma s cieľom pomôcť každému hľadajúcemu človeku objaviť biblickú pravdu o tom, že jediný a na všetko dostatočný prostredník, ktorého hriešny človek pred svätým Bohom potrebuje, je Pán Ježiš Kristus.
Identita Antikrista
Richard M. Bennett
Mária, biblická pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia
Richard M. Bennett
Sú v Katolíckej cirkvi znovuzrodení kresťania?
Ján Šichula