Biblická knižnica » Tématické delenie » Kalvinizmus, TULIP, vyvolenie, doktríny milosti
 
čomu veríme o piatich bodoch Kalvinizmu [pdf] 
John Piper
Boh je skalou sily vo svete piesku. Poznať Boha v Jeho absolútnej suverenite. znamená stať sa podobným dubovému stromu vo vetre protivenstiev a zmätku. A spolu s touto silou prichádza sladkosť a nežnosť za hranicami našej predstavivosti – suverénny Lev z Júdy je sladký Baránok Boží. Zápas s tým, čo táto útla brožúrka (a ešte dôležitejšie Biblia) učí o Bohu, bude stáť za to!
Ohraničená obeť zmierenia
G. Van Baren