Hymnické piesne »
 

Povolenia

S láskavosťou následných bolo možné zverejniť materiály v sekcii hymnické piesne:

www.CyberHymnal.org - bezplatne poskytla na zverejnenie svoje nápevy, midi súbory, obrázky autorov a biografie. Vďaka Pánovi za ich službu a ochotu bez ktorej by sieť na ktorej sa nachádzate bola do veľkej miery ochudobnená. www.cyberhymnal.org


Child Evangelism Fellowship Europe - Európska Detská misia povolila zverejniť mnohé detské piesne.

Hope Publishing & CopyCare International - dali povolenie na zverejnenie midi súboru pre nápev Abbot's Leigh (Cyril V. Taylor, 1941)

Karen Lafferrty - autorka dovolila umiestniť svoju pieseň Seek Ye First (Hľadajte najskôr) v slovenskom jazyku na túto stránku.

David Koyzis - autor hudobných aranžmánov ženevských žalmov dovolil umiestniť svoje midi súbory.