Hymnické piesne » Autori » Gerhard Tersteegen
 

Pán Boh je prítomný

Pán Boh je prítomný,
klaňajme sa Jemu,
pristupujme s bázňou k Nemu.
On je v svojom chráme,
celá zem nech stíchne,
velebí v najvyššej úcte
Boha Stvoriteľa
svojho jediného,
Záchrancu mocného.

Vôkol trónu slávy
svätí s cherubínmi
ospevujú Jeho činy.
Dňom i nocou zneje:
„Svätý, svätý, svätý,
Boh v milosti náš bohatý.“
Kristus Pán, pomôž nám
správne a uctievať,
srdcom chvály spievať.

Ty’s prameň milosti,
môj život prečisti
pre zásluhy Tvoje milé.
Jak svätí anjeli,
zrejúc Tvoju slávu,
pomôž vzývať opravdive.
Vo všetkom, aj v malom,
hľadám činiť cele,
čo miluješ vrele.

Márnych slastí sveta
pri Tebe sa vzdávam.
Tebe samému rád dávam
svoju vôľu, telo,
žitia všetky sily,
osláv sa, ó, Pane milý!
Slávený, zostaň mi
moje útočište, Spása,
Svetlo čisté!
Abakuk 2:20 | Zjavenie 4-5

<a href="" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev:

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/