Hymnické piesne »
 

Často kladené otázky

Môžem piesne nájdené na tejto stránke používať?


Prečo tu nie sú súčasné piesne?

  1. Na stránke je niekoľko súčasných piesní a veríme, že pribudnú i ďaľšie.
  2. Dôvod, prečo tu nenájdete známe piesne ako Teba Kráľu môj poznať chcem alebo Ježiš, Ty máš meno najkrajšie a stovky ďaľších, je primárne ten, že tieto piesne sú autorsky chránené, a preto ich nesmieme tu umiestniť alebo v zbore spievať. Získavať písomné povolenia je časovo veľmi náročné, nehovoriac o finančnej stránke veci. Preto povzbudzujeme znovuzrodené Božie deti, aby skladali piesne na Pánovu slávu a jednali inak ako väčšina súčasných autorov (t.j. - dovolili svoje piesne bezplatne šíriť a používať v cirkvi Ježiša Krista v nezmenenej podobe).

Čo sú hymnické piesne?

  1. Našlo by sa plno rôznych definícií.
  2. Vlastné priblíženie: Rozumejú sa tu najmä piesne, ktoré vznikali v minulosti na princípoch umiernenosti, zrozumiteľnosti, súladu s Biblickou výpoveďou s cieľom oslavovať trojjediného Boha a znižovať človeka. Potešujú a vyučujú Boží ľud hlbokým pravdám Písma a vedú ho k milovaniu Krista. Na väčšinu sa nevzťahuje ochrana autorských práv, a preto je ich možné verejne spievať a šíriť. Osobne nevidím problém medzi hymnické piesne zaraďovať i dnešné piesne, ktoré rešpektujú biblické princípy.

Ako získať notové záznamy a midi súbory na vypočutie?


Ako uctievať Pána piesňami?