Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
Názov piesne Pôvodný názov Autor piesne Použitý nápev
06.01.2009 Pán Boh je prítomný Gerhard Tersteegen, Kristína Royová
09.11.2008 Žalm 119:97-112 Psalm 119:97-112 St. John (Parish)
09.11.2008 Žalm 119:89-95 Psalm 119:89-95 Abbey
09.11.2008 Žalm 42 * As the hart, about to falter Genevan Psalm 42
09.11.2008 Žalm 23 The Lord my Shepherd Genevan Psalm 23
09.11.2008 Žalm 23 Psalm 23 Isaac Watts Carlisle
09.11.2008 Žalm 8 O Lord, our Lord, Thou God of our salvation Genevan Psalm 8
09.11.2008 Žalm 2 * Psalm 2 - Christ\'s death, resurrection Isaac Watts Abbey
09.11.2008 Žalm 1 How blessed is the man Genevan Psalm 1
09.11.2008 Všetci, čo skladajú rkp. part. 1750
09.11.2008 Tu, Pane, smiem a vidieť * Here, O my Lord I see Thee Horatius Bonar Toulon
09.11.2008 Svätý, svätý, svätý * Holy, holy, holy! Reginald Heber Nicaea
09.11.2008 Srdce čisté stvor mi, Pane Samuel Hruškovic J. Droppa 1873
09.11.2008 Smieť žiť pre Krista Mária Royová Smieť žiť pre Krista
09.11.2008 Prosil som Pána, aby som smel vzrásť * I asked the Lord that I might grow John Newton Wavertree
09.11.2008 Pred Tebou stojím pokorne * Ich steh an deiner Krippen hier Paul Gerhard Ich steh an deiner
09.11.2008 Poďte, čo Pána ľúbite Come we thah love the Lord Isaac Watts Carlisle
09.11.2008 Plesajme kresťania spolu Nun freut euch Martin Luther Nun freut euch
09.11.2008 Ó, jak vzácny priateľ Ježiš * What a Friend we have in Jesus Joseph M. Scriven Erie
09.11.2008 Nie čo by som činil * Not what my hands have done Horatius Bonar Leominster
09.11.2008 Najkrajšie má meno Ježiš Branislav Mičieta Najkrajšie má meno Ježiš
09.11.2008 Nádherná láska * How can it be that I should gain Charles Wesley Sagina
09.11.2008 Môj Spasiteľ, On krvácal * Alas! and did my Savior bleed Isaac Watts, Ralph E. Hudson Hudson
09.11.2008 Milujme, spievajme, chváľme Let us love and sing and wonder John Newton All Saints Old
09.11.2008 Milovník ľudských duší O lásko má, uslyš mne Jeremiáš Lednický rkp. kanc. P.Fábryho 1698
09.11.2008 Lebo nás cez deň Tvoja láska Through the day Thy love has spared us Thomas Kelly Coblentz
09.11.2008 Ku Tebe, ku Tebe volám My Lord, my life my love Isaac Watts Carlisle
09.11.2008 Kto odsúdi Božích vyvolených Who shall the Lord’s elect condemn Isaac Watts Ernan
09.11.2008 Kto dá mi sily Kristina Royová Kto dá mi sily
09.11.2008 Kráľu nebies Kristina Royová Kráľu nebies
09.11.2008 Keď zrakom úžasu vzhliadam * When I survey the wondrous cross Isaac Watts Hamburg
09.11.2008 Kde si môj premilý Kde si môj premilý
09.11.2008 Kde mám hľadať Ježiša * Kdež mám hledat Ježíše Joachim Kalinka Ježiši milosrdný
09.11.2008 Ježiš verný je Ježiš verný je
09.11.2008 Ježiš môj poklad predrahý * Ježiši drahý poklade Ježiši drahý poklade
09.11.2008 Ježiš môj Pán, môj Boh, všetko Jesus, my Lord, my God, my All Henry A. Collins Adoro Te
09.11.2008 Ježiš ma miluje, čo by som žiadal viacej Benjamin Schmolck Was frag’ ich nach der Welt
09.11.2008 Jasaj veriaci, jasaj v Pánovi Rejoice believer John Newton Bishopthorpe
09.11.2008 Izaiáš 6:1-3 * Bright the vision that delighted Richard Mant Cassell
09.11.2008 Istotu vzácnu v srdci už mám Fanny J. Crosby Blessed Assurance
09.11.2008 Hradom prepevným je nám Boh * Ein’ feste Burg ist unser Gott Martin Luther Ein\' fetse Burg
09.11.2008 Emanuel milý, Knieža veriacich Liebster Immanuel, Herzog der Frommen ,Dearest Immanuel, Prince of the Lowly Ahasuerus Fritsch Liebster Immanuel, Herzog der Frommen
09.11.2008 Chváľ Pána a cti Ho * Lobe den Her­ren ,Praise to the Lord, the Almighty Joachim Neander Lobe den Herren
09.11.2008 Ako Tvoju krásu ospievať * How shall I sing that majesty John Mason Ellacombe
09.11.2008 Boh je medzi nami * Gott ist ge­gen­wär­tig ,God Himself is with us Gerhard Tersteegen Arnsberg
09.11.2008 Žalm 150 * Praise the Lord with joyous mirth! Genevan Psalm 150
09.11.2008 Vzácne slová Pán Ježiš O precious words that Jesus said Fanny J. Crosby Belmont
09.11.2008 Viacej vďačnosti daj mi More gratitude give me Philip Bliss Fortitude (Palmer)
09.11.2008 Nie je to tak, Pane Tis not that I choose Thee Josiah Conder Aurelia
09.11.2008 Chváľte Hospodina! Chváľte Hospodina
07.10.2008 Je veľký náš Boh Je veľký náš Boh
07.10.2008 Boh v milosti je predivný * Amazing Grace John Newton New Britain
07.10.2008 Boh v milosti je predivný ** Amazing Grace John Newton New Britain
07.10.2008 Pane, Tvoje Slovo som zvolil * Lord, I have made Thy Word my choice Isaac Watts Wetherby
13.05.2008 Ó láska nesmierna My sing is song unknown Samuel Crossman St. John
24.04.2008 Počul som Ježiša volať I heard the voice of Jesus say Horatius Bonar Vox Dilecti
16.12.2007 Chválu vzdaj slávnemu Bohu a Pánovi neba! Lobe den Her­ren ,Praise to the Lord, the Almighty Joachim Neander, Mária Royová Lobe den Herren
06.11.2006 Preto žijem by som a ľúbil All Of My Heart Larry Holder, Elton Smith All Of My Heart
29.09.2006 Ježiš, to meno nad všetky mená Jesus! the Name high over all Charles Wesley Lydia
28.09.2006 Fontána krvi z boku tečie There is a fountain filled with blood William Cowper Belmont
16.03.2005 Viem, že Ježiš ma ľúbi Jesus loves me, this I know Anna B. Warner Jesus loves me
10.02.2005 Hľadajte najprv Kráľovstvo Seek ye first the Kingdom of God Karen Lafferty Seek ye first the Kingdom of God