Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 23

Hospodin môj Pastier je
Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. (J 10:11)
Hospodin môj Pastier je,
budem dobre zaopatrený.
Od čias, keď je mojím a ja Jeho som,
čo by som porovnal s Ním.

Na také miesto ma vodí,
nebeská pastva tam vzrastá,
vody života tadiaľ pretekajú,
plné spasenie tryská.

Keby som na scestie zišiel,
On moju dušu späť si získa,
by sprevádzal ma po svojej ceste
pre sväté meno, čo má.

Nepodľahnem obavám,
pokiaľ svoju pomoc mi dáva.
Ak budem kráčať údolím smrti,
môj Pastier bude tam.

Napriek všetkým nepriateľom,
môj stôl predo mnou rozprestieraš.
Pohár preteká Tvojím požehnaním,
šťastím ma pomazávaš.

Dobrota lásky Tvojej
moje dni na zemi naplní.
Neprestanem hlásať Tvoju chválu,
Tvoj dom neopustím.
(Originál: Psalm 23 )

<a href="./tunes/sm/carlisle.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Carlisle

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/