Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 2 *

Prečo sa stretli národy
Lebo sa naozaj sišli v tomto meste na tvojho svätého Služobníka Ježiša, ktorého si pomazal, Heródes a Pontský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom (Sk4:26)
Prečo sa stretli národy, aby sa spolčili,
Pánovho pomazaného Syna zahubili?

Jeho raz daný zákon ďaleko odhodili,
Jeho evanjeliu cesty rozkopávali.

Pán, ktorý sedí v nebesiach, posmieva sa im,
v zápale hnevu odplaty takto k nim hovorí:

„Volám Ho: Môj večný Synu, z màtvych Ho vzkriesim,
kráľovstvo Jeho roztiahnem, na trón svoj posadím.“

„Zažiadaj si, teš sa potom z najďaľších pohanov,
odporcov rozmetieš spred seba tyčou železnou.“

Zmúdrejte, vládcovia zeme, Pána poslúchajte,
Kráľa z nebies uctievajte a Slova sa traste.

¼úbajte Syna, by ste na ceste nezhynuli.
Bezpeční len tí, čo na Jeho milosť spoľahli.
(Originál: Psalm 2 - Christ\'s death, resurrection )

<a href="./tunes/cm/abbey.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Abbey (CM)
Autor: Scottish Psalter (1615)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/