Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Nie čo by som činil *

Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. (Ef 2:8-9)
Nie čo by som činil vinnú dušu spasí.
Nie čo moje telo zvládlo mi ducha uzdraví.
Nie čo cítim, konám mi mier s Bohom dodá.
Tú ťarchu nezľahčia mi ’ni slzy, prosby, čo mám.

Len tvoj čin jediný, Kriste, vín ťárch zbaví.
Tvoja krv, Baránok Boží, pokoj vnútri dá mi.
Tvoja láska ku mne, a nie moja k Tebe,
zbavuje tej tmy tiesne, ducha vyslobodzuje.

Tvoja milosť, Bože, „odpúšťam“ mi vraví.
Tvoja moc, Syn Boží, to puto boľavé zlomí.
Žiadny z mojich skutkov, iba ak Tvoja krv.
Žiadna moc, iba Tvoja božská, bezpečný som v tom.

Tak velebím Krista, v tej láske zostávam,
s neochvejným srdcom Spasiteľom mojím volám.
Pochyby kríž odňal a do hrobu som dal
myšlienky nevery a strachu, tiahly tieň šera.

Len na milosť Boha, pravdu, moc spolieham,
ja zvem Ho moje svetlo, radosť – svojím ma volá.
To On ma zachránil, zdarma odpúšťa mi.
Milujem, veď On ma prv; žijem, lebo je živý.
(Originál: Not what my hands have done )

<a href="./tunes/smd/leominster.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Leominster (SMD)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/