Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Hradom prepevným je nám Boh *

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. (Ž46:2)
Hradom prepevným je nám Boh,
zbroj výborná a ochrana.
Z každej núdze vytrhuje,
ktorá nás teraz zachvátila.
Starý nepriateľ zlý
tak vážne to myslí.
Veľká lož a moc,
hrozná jeho výzbroj.
Niet mu na zemi rovného.

Nič našou mocou nezmôžeme,
sami sme úplne stratení.
Stojí však za nami Veľvodca,
ktorého sám Boh vyvolil.
Pýtaš sa, kto Ním je,
Ježiš Kristus sa zve.
On nám Pánom je,
iného Boha niet,
Jemu musí každý ustúpiť.

Nech by si svet plný diablov bol,
čo by nás chceli pohltiť.
Nebuďme pred tým v obavách,
nemôže sa im to zdariť.
Knieža sveta tohto
si chodí mrzuto,
sa tvári ako chce,
predsa nič nezmôže.
Slovko jediné ho zničí.

Týmto Slovom nikdy nepohnú,
nebudú mať nad ním úspech.
Ono je pri nás vždy a všade
svojím Duchom a darmi stále.
Zobrať si môžu len
telo, majetok, česť.
Nech si len berú,
nič tým nezískajú.
Kráľovstvo predsa nám zostane.
(Originál: Ein’ feste Burg ist unser Gott )

<a href="" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Ein' fetse Burg

31. októbra 1517, Martin Luther pribil na dvere hradného kostola v nemeckom Wittenbergu 95 výpovedí proti Rímskokatolíckej cirkvi. Luther sa stal známym svojim: Písma majú byť preložené do jazykov všetkých ľudí, doktrínou spasenie zo samotnej viery, príchodom zborového spievania, hymnou: „Hradom prepevným je nám Boh“ napísanou v čase, keď bolo po prvýkrát počuť slovo Protestant. Hymna sa stala bojovým pokrikom Protestantskej reformácie. Je zložená podľa Žalmu 46.

Luther raz povedal o hudbe: „Po teológii, nie je nič čo by mohlo nahradiť hudbu. Odháňa diabla a robí ľud radostným. Je to dar, ktorý Boh dal vtákom a ľuďom. Je potrebné odstrániť spievanie mníchov a kňazov a naučiť spievať ľud, aby svojim spievaním hýmn smel vyjadriť svoju lásku k všemocnému Bohu.

Vďaka Bohu za mužov, ako bol Martin Luther, Ján Kalvín, Ulrich Zwingli a mnohých ďalších, ktorí začali cestu reformácie a nanovo nám odkryli základy našej predrahej viery.

V spojení s piesňou: Keď v roku 1720 v jednom Moravskom mestečku začalo významné prebudenie, Jezuiti sa tam postavili na odpor a stretnutia boli zakázané. Tí, ktorí sa naďalej zhromažďovali, boli väznení v stajniach a pivniciach. Keď v dome Davida Nitschmanna bolo zhromaždených 150 ľudí, polícia prenikla dnu a zadržala knihy. Nevyľakané zhromaždenie sa nadchlo strofou Lutherovej hymny: „Nech by si svet plný diablov bol, čo by nás chceli pohltiť. Nebuďme predtým v obavách, Nemôže sa im to zdariť.“ Do väzenia bolo poslaných 20 hláv rodín, vrátene Nitschmanna, s ktorým bolo zaobchádzané so zvláštnou krutosťou. Keď konečne unikol, ušiel k Moravským bratom do Herrnhutu (Nemecko), kde sa stal biskupom a potom sa v r. 1735 pripojil k Weslyovcom na ich výpravu do Savannah, Georgia (USA).

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/