Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Plesajme kresťania spolu

A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. (1J 4:14)
Plesajme, kresťania, spolu, veselo sa radujme.
Potešenie máme v Bohu, nadšene pospevujme.
čo Boh nám ľuďom pripravil, Kristus tak draho vydobyl.
Preveľký čin zvestujme.

Diablom som bol poviazaný, v smrti dlel zatratený.
Dňom - nocou hriechom mučený, v ňom som bol aj zrodený.
V ňom som padal stále hlbšie, peklom bolo moje bytie,
pevne ním zotročený.

Skutky mi nič neprospeli, Boh ich pred súd odovzdal.
Hriechom boli presiaknuté, kto by ich na seba vzal?
Zostali mi len smrť, peklo, klesal často som až na dno,
strach ma do zúfalstva hnal.

Zhliadol Boh na žalosť moju v Jeho večnej milosti,
chcel sa tešiť zo záchrany hriešnikovej biednosti.
Nie malú cenu zaplatil, srdce milosrdne sklonil
darovať mi najdrahšie.

Povedal svojmu Synovi: „Je čas na zľutovanie.
Choď na zem, tam k hriešnikovi a prines mu spasenie.
Vysloboď ho z biedy hriechu, vezmi za neho smrť trpkú,
nech s Tebou večne žije.“

Otcovi bol Syn poslušný, na zem nízku zostúpil.
Z čistej panny narodený, bratom sa pripodobnil.
Svojou mocou však víťazne, v biednej tej ľudskej podobe,
silu diabla porazil.

Povedal mi: „¼ni sa ku mne, budem ťa posilňovať.
Celý vydám sa za teba, chcem za teba bojovať.
Lebo som tvoj a môj si ty, nepriateľ nás neodlúči.
Budem ťa ochraňovať.

Nepriateľ mi život vezme, krv za teba prelejem.
Strpím to pre tvoje dobro, by’s stál pevne vo viere.
Spravodlivosť svoju dám ti a vinu tvoju vezmem si,
vojdeš šťastne do neba.

K svojmu Otcovi zo zeme do nebies tam vstupujem.
Hľaď ku mne, svojmu Pánovi, Ducha svojho ti zošlem.
Ten ťa v zármutku poteší a poznať mňa ťa naučí,
v pravde mojej povedie.

čo učil som a čo činil, čiň a uč to snažlivo,
by kvitlo Božie kráľovstvo a Boha vždy slávilo.
Chráň sa pred ľudskou chtivosťou, ničí to, čo je vzácnosťou,
svoj poklad v nebi mávaj.“
(Originál: Nun freut euch )

<a href="./tunes/87.87.88.7/nun_freut_euch.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Nun freut euch (87.87.88.7)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/