Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Nádherná láska *

A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohly základy žalára, a naskutku sa otvorily všetky dvere, a všetkých putá sa uvoľnily. (Sk 16:26)
či vôbec smiem tak preveľmi získať,
mať prospech v tej krvi Spasiteľovej?
On zomrel pre mňa, hoc spôsobil som
tú bolesť, čo šiel On tam podstúpiť.
Aká predivná láska to musí byť,
keď Syn Boží raz za môj hriech,
smrť išiel podstúpiť.

R: Tak nádherná to láska je,
keď Ty’s môj Boh za mňa zomrieť šiel.

Opustil Otcov trón, kde kraľoval,
radšej volil byť sluhom v poslušnosti.
Vyprázdnil seba, všetku lásku dal,
pre Adamov stratený, bezmocný rod.
Táto milosť tak nekonečne veľká!
Boh sa rozhodol zachrániť mňa hriešnika.

Dlho môj duch väznený klamal ma,
odolne viazaný v moci hriechu vlády.
Tvojím okom* si záblesk svetla dal,
prebudil ma v žalári ožiarenom.
Reťaze spadli mi, slobodný som bol.
Vstal som, išiel som vpred v ústrety za Tebou.

V mojom vnútri ten hlas slabý čujem,
svedčí, že moje hriechy sú odpustené.
Zostávam blízky krvou Jeho,
hnev nepriateľstva z neba už nie je.
Žijem život Jeho bolesťou daný,
zakúšam, čo je to mať Spasiteľa v srdci.

Viac odsúdenia už sa nedesím,
veď Ježiš a všetko v ňom dostal som.
Živý som Ním, On je život môj,
odetý v spravodlivosť Jeho som.
Tak smelo predstúpim k večnému trónu,
obdržím korunu cez Krista pre mňa.
*pozn. prekl.: vo verši je mienené v zmysle Božie oko ma našlo ako bezmocného hriešnika.
(Originál: How can it be that I should gain )

<a href="./tunes/lmd/sagina.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Sagina (LMD)
Autor: Thomas Campbell (1825) Bou­quet

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/