Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Svätý, svätý, svätý *

Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov (Iz 6:3)
Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemocný,
skoro ráno pieseň chvály k Tebe nesie sa.
Milosrdný veľmi, svätý, svätý, svätý,
Traja sú Jeden, Boh požehnaný.

Cirkev a velebí, svätý, svätý, svätý,
vôkol mora skleného korunky Ti hádže.
Seraf s cherubínom pred Tebou sa skláňa.
Boh, ktorý bol, si, budeš naveky.
Zj 4:8 – 10

Svätý, svätý, svätý, i keď v neprístupnom
svetle žiaden hriešnik Tvoju slávu nevidí.
Len Ty sám si svätý, kto sa Ti smie rovnať?
Premocný, čistý a milujúci.
1 Tim 6:16

Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všemocný,
Teba majú chváliť všetky diela Tvojich rúk.
Svätý, svätý, svätý, milosti si plný,
v Trojici jeden, Boh požehnaný.
(Originál: Holy, holy, holy! )

<a href="./tunes/88.88.88/nicaea.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Nicaea (88.88.88)
Autor: John B. Dykes (1861) Hymns Ancient and Modern

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/