Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Je veľký náš Boh

Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. (Ž 145:3)
/: Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je, čo neučinil. :/
On hory stvoril, i rieky všetky,
i hviezdy jasné rozsvietil.
Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je, čo neučinil.

/: Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká,
On Ježiša dal za môj hriech. :/
Za mňa umieral, potom z màtvych vstal
a príde si po mňa na zem.
Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká,
On Ježiša dal za môj hriech.

<a href="./tunes/_a/Adoro te - Barnby (pno choir2).mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Je veľký náš Boh

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/