Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Milovník ľudských duší

On uzdravuje skrúšených srdcom (Ž147:3)
Milovník ľudských duší, všimni mňa hriešneho.
S láskou svojou pozdvihni a vzývajúceho.
Mocným hlasom srdca volám, len u Teba spásu hľadám.
Daj ju nájsť, daj ju nájsť, daj ju nájsť stratenému, súženému.
Veď vravíš: „Poď ku mne a miluj ma,
svojimi ranami uzdravím ťa, kajúceho“.

Ježiši milosrdný, odpusť mne hriešnemu,
tej zvrhlej, padlej duši, odpusť mizernému.
Na kríž golgotský si kráčal, muku za hriešnikov znášal.
I pre mňa, i pre mňa, i pre mňa padnutého, prekliateho.
Ach, prídi, Ježiši, pozdvihni ma,
z bied mojich, úzkostí vytrhni ma, strápeného.

Spasiteľu Ježiši, zachráň mňa hriešneho.
V Tebe už len túžim mať Záchrancu verného.
Dopraj mi a nasledovať, v súžení s Tebou vytrvať.
A tak a, a tak a, a tak a oslavovať, zvelebovať.
Ach, príď, Ježiši, a vysloboď ma
zo všetkých bied mojich a oživ ma, zomdleného.
(Originál: O lásko má, uslyš mne )

<a href="./tunes/n/rk01pfabry1750.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: rkp. kanc. P.Fábryho 1698

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/