Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Všetci, čo skladajú

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky (Ž 125:2)
Všetci, čo skladajú svoju nádej v Pána,
stáli zostávajú, vždy a bez prestania.
Ako Sion stály je vždycky,
cez veky všetky, cez veky všetky.

Ako Jeruzalem z všetkých strán horami,
tak Pán svoj ľud verný ohradí baštami.
A udelí svojej pomoci
vo dne aj v noci, vo dne aj v noci.

Lebo nezanechá svojich milovníkov,
by dlho trpeli zlosti ukrutníkov.
Všetky ich sily im podlomí,
rýchlo učiní, rýchlo učiní.

Tým, čo sú pravého srdca Pán pomáha,
ktorí nepravého, tých preč zavrháva.
Ale ľud Jeho v tom pokoji
vždy pevne stojí, vždy pevne stojí.

<a href="./tunes/n/rkpart1750_@1.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: rkp. part. 1750

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/