Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Kráľu nebies

Teraz tedy...chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies. (Dan 4:34)
Kráľu nebies, kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, Tebe dá pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš.
Svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

Panovníče milovaný, kto a pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy.
Dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

Kráľu slávny, tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si bolesť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje a svet.
Všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet.

Ó, náš Kráľu vyvýšený, Teba vzývame!
Srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

<a href="./tunes/n/kralu_nebies.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Kráľu nebies
Autor: Mária Royová Piesne sionské (č. 22)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/