Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Smieť žiť pre Krista

...a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny. (Žid 11:25)
Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť.
Ó, to je blaho, nad ktoré niet.
Hodno zaň trpieť, hodno bojovať
a hodno cele opustiť svet.

Smieť žiť pre Krista, niesť hanu, strasť.
Smieť raz, čo víťaz, vojsť v nebies vlasť.
V korune slávy zastať pred Bohom
a žiť tam večne, ó, to je slasť!

Smieť žiť pre Krista, kým trvá deň.
No i keď žiaľny zapadol tieň.
Vždy smieť Mu slúžiť a neochladnúť -
tú milosť verným Boh dáva len.

<a href="./tunes/n/smiet_zit_pre.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Smieť žiť pre Krista
Autor: Mária Royová Piesne sionské (č.232)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/