Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 23

Pán je môj Pastier
Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. (Žalm 23:1)
Pán je môj Pastier, láskou si ma chráni,
nič mi nechýba, ku pastvám ma vodí.
Ukazuje starosť a milosť svoju,
odpočinutie pri riekach mi dáva.
Pre svoje meno iste ma napraví
v spravodlivé cesty, kde ma predchodí.

Hoc v údolí smrti som opustený,
skľúčenosťou šera som dohonený,
neobávam sa, lebo si mi blízko.
V mojom zármutku, bolesti ma čuješ.
Bože spasenia, Ty ma prútom svojím
potešíš vo všetkom mojom súžení.

Tvoj štedrý stôl rozprestieraš predo mnou,
obnovuješ ma na truc nepriateľov.
Hlavu mi mažeš olejom lahodným,
pohár preteká, lebo si tak určil,
že dobrota, milosť ma neopustí,
v Tvojom dome budem bývať naveky.
(Originál: The Lord my Shepherd )

<a href="./tunes/11.11.11.11.11.11/gpsalm23.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Genevan Psalm 23 (11.11.11.11.11.11)
Autor: Genevan Psalter (1551) music 1543
(c) Arrangement by David Koyzis

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/