Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Kto odsúdi Božích vyvolených

Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. (R 8:33)
Kto odsúdi Božích vyvolených?
Je to Boh, ktorý ospravedlňuje.
On obrovským prúdom milosti
všetky hriechy im očisťuje.

Kto do pekla svätých pošle?
Je to Kristus, kto trpel miesto nich,
by spasenie ich celé vykonal,
potom víťazne z màtvych vstal.

On žije, žije, v nebesiach sedí,
stále za nás tam prihovára sa.
čo nás odlúči od Jeho lásky?
čo by nás malo viesť do zúfalstva?

Snáď prenasledovanie, úzkosť,
hlad, a či meč alebo nahota
zabránia Mu, ktorý nás miloval,
preniesť víťazne nás až dokonca?

Viera všetko prekonáva,
slávne víťazí v hodine smrti.
Kristus nám je radosť, nádej, život,
neklesajme v pozemskom boji!

Ani všetci ľudia na zemi,
ani sily, moci žiadne,
nemôžu Jeho milosť zmeniť,
naše srdcia od Krista oddeliť.
(Originál: Who shall the Lord’s elect condemn )

<a href="./tunes/lm/ernan.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Ernan (LM)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/