Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 150 *

Chváľme Boha silného
Každý duch nech chváli Hospodina! Hallelujah! (Žalm 150:6)
Chváľme Boha silného,
’dľa veličenstva Jeho.
Chváľme v Jeho svätyni
mocné hrdinské činy.
Haleluja, haleluja.
Pre tú milosť nádhernú
s poklonou spievajme Mu:
Haleluja, haleluja!

Mocne jak zvukom trúby,
nežnosťou harfy, lutny,
radosťou kolotancov,
zvučnosťou fláut, cimbalov.
Haleluja, haleluja.
Nech každý duch na zemi
len Hospodina chváli:
Haleluja, haleluja!
(Originál: Praise the Lord with joyous mirth! )

<a href="./tunes/77.77.8.77.8/gpsalm150.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Genevan Psalm 150 (77.77.8.77.8)
Autor: Genevan Psalter (1551)
(c) Arrangement by David Koyzis

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/