Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Hľadajte najprv Kráľovstvo

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť (Mt 6:33)
Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie
a jeho spravodlivosť,
a všetko vám potom bude pridané.
Halelu, haleluja!

Nie len chlebom samým človek bude žiť,
ale každým Slovom Božím,
ktoré vychádza skrze ústa Božie.
Halelu, haleluja!

Proste si a potom bude vám dané,
hľadajte a nájdete.
Klopte na dvere a otvorí sa vám.
Halelu, haleluja!

Iba ak vás Syn Boží vyslobodí,
budete vpravde slobodní.
Poznáte pravdu, tá vás vyslobodí.
Halelu, haleluja!

Nech vaše svetlo pred ľuďmi zažiari,
aby skutky vaše zreli,
a Otca v nebesiach za ne slávili.
Halelu, haleluja!

Celým srdcom v Hospodina dúfaj,
chodníky Tvoje urovná.
Na všetkých cestách Jeho poznávaj.
Halelu, haleluja!
© 1972 Maranatha! Music. Použité so súhlasom autora.
(Originál: Seek ye first the Kingdom of God )

<a href="./tunes/n/seekyefirst.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Seek ye first the Kingdom of God
© 1972 Maranatha! Music. Zákaz používať nápev mimo túto sieť bez povolenia.

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/