Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Viem, že Ježiš ma ľúbi

aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach...aby ste...vládali pochopiť....aká je to šírka a dåžka, håbka a výška...a poznať lásku Kristovu. (Ef 3:17-19)
Viem, že Ježiš ma ľúbi,
v Biblii tak hovorí.
Maličkých sa ujíma,
pre nemocných pomoc má.

R: Ježiš ma ľúbi,
Ježiš ma ľúbi,
Ježiš ma ľúbi,
tak v Biblii vraví.

Ježiš Kristus zomrieť šiel,
bránu nebies otvoril.
Jeho dieťa smie už vojsť
lebo hriech mu očistil.

Láskavo pri mne stojí,
nikdy ma neopustí.
A keď nakoniec zomriem,
vezme si ma do nebies.
(Originál: Jesus loves me, this I know )

<a href="./tunes/77.77 ref/jesuslovesme.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Jesus loves me (77.77 ref)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/