Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Ako Tvoju krásu ospievať *

Potom som videl a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov.(Zj 5:11)
Ako Tvoju krásu ospievať,
čo anjeli vzhliadajú?
Nech prach v prachu mlčky ležím,
keď chválospev spievajú.
Tisíce tisícov tam stoja
vôkol trónu, Najvyšší.
Na tisíce hlasov a chvália,
čože som ja voči nim?

Zatiaľ, čo Tvoju jasnosť vidia,
šľapaje objavujem.
Oni Tvoju tvár vzhliadajú,
ja o Tebe len čujem.
Spievajú, lebo si im slnkom,
aj ku mne lúč zošli.
Lebo kde raz nebo začalo,
haleluja sa rodí.

Zažiar mi svetlom viery v srdci,
oheň lásky sa vznieti.
Takto sa pripojím ku chválam
– spevom to nebeským.
Len nech nie je môj oheň chladný
a svetlo prislabé.
Predsa keď prijímaš ich zlato,
prijmi aj mince moje.

Preveľkým Bohom si, Pane,
všetko bytie Ty držíš.
Poznať Teba nadovšetko,
nech ku tomu sa blížim.
Si morom, kde obzoru viac niet,
a slnce bez hraníc.
Trváš teraz až naveky,
všetku vládu, moc vlastníš.
(Originál: How shall I sing that majesty )

<a href="./tunes/76.76 d/ellacombe.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Ellacombe (76.76 D)
Autor: Ge­sang­buch der Herz­ogl (Würt­tem­berg, Ger­many: 1784)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/