Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Istotu vzácnu v srdci už mám

Blessed assurance
...pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery (Žd 10:22)
Istotu vzácnu v srdci už mám:
spasil ma Ježiš, Boh môj a Pán!
Bremeno hriechov z duše mi sňal,
dedičom Božím tak som sa stal.

R: Zazvučí chvály radostný tón,
vznáša sa vrúcne pred Boží trón:
Sláva Ti, Pane, spásu že mám,
srdce a dušu v obeť Ti dám!

Aká to sláva, Pánom ho zvať,
do služieb Jeho navždy sa dať!
Priniesol spásu pre celú zem,
pravdu tú ľuďom zvestovať chcem.

Oddaný Jemu pokoj už mám,
srdce mi zmenil v svätý svoj chrám.
V predivnej sláve zjaví sa v ňom,
vo všetkom všetkým je mi tu On!

<a href="./tunes/n/blessed_assurance.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Blessed Assurance
Tune is public domain.

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/