Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Boh v milosti je predivný **

Jedno viem, že som bol slepý a že teraz vidím. (Ján 9:25)
Boh v milosti je predivný,
veď spasil ľudský vrak.
Ja stratený som nájdený,
slepému vrátil zrak.

Milosť učila srdce sa báť,
milosť obavy vzala.
Jak predrahá sa mi stala,
ku viere ma viedla.

Koľkým nástrahám života
doteraz už som ušiel.
„To milosť bezpečne ma niesla,
a domov ma privedie.“

Pán je ten, ktorý dobré sľúbil,
Slovo nádej istí.
Pokiaľ tu po Zemi putujem,
On štít a údel je mi.

Keď srdce raz sa zastaví,
život smrteľný skončí,
radosť a pokoj života
u Pána obdržím.

Jak sneh, keď naň slnce zažiari,
táto Zem sa pominie.
Lež Boh, ktorý ma povolal,
mojím vždy zostane.
(Originál: Amazing Grace )

<a href="./tunes/cm/new_britain.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: New Britain (CM)
Autor: Vir­gin­ia Har­mo­ny (Win­ches­ter, Vir­gin­ia: 1831)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/