Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 119:89-95

Večne Pane Tvoje Slovo
Hospodine, tvoje slovo stojí na veky na nebesiach. (Ž 119:89)
Večne, Pane, Tvoje Slovo
nemenné bude stáť,
zapečatené Tvojou rukou
navždy v nebesiach.

Keby mi Tvoje Slovo
nebolo potešením,
duša by mi klesla na smrť
pod ťarchou trápení.

Preto budem milovať
evanjelium Tvoje,
veď som už skúsil jeho silu
tiahnuť ma k Tebe.

Teraz som už Tvoj, navždy Tvoj,
zachovaj ma, Pane!
Ty si môj štít, skrýša. Nádej
mám na Tvojom Slove.
(Originál: Psalm 119:89-95 )

<a href="./tunes/cm/abbey.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Abbey (CM)
Autor: Scottish Psalter (1615)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/