Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Nie je to tak, Pane

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie (J 15:16)
Nie je to tak, Pane, že by som a bol zvolil,
pretože viem iste, tak by som ja nespravil.
Toto srdce by a stále len odmietalo.
To Ty si si ma zvolil. Áno, tak to bolo.

Ty si ma očistil, Ty si ma vyslobodil
z hriechu, ktorý ma bol na purpurovo sfarbil.
A to cieľom toho, aby si ma oddelil,
by zvyšný čas na Zemi som Tebe mohol žiť.

Tá zvrchovaná milosť, čo ma povolala,
učila moju myseľ, srdce otvárala.
K tomu Tvoje Slovo ma viac priťahovalo,
nebeské slávy mne, slepému, zjavovalo.

Moje srdce nechce nad Teba viac ničoho,
veď po Tvojej predrahej milosti túžilo.
A spoznajúc to pevne, že ak a milujem,
tak Ty si ma musel prv už milovať, Pane.
(Originál: Tis not that I choose Thee )

<a href="./tunes/76.76 d/aurelia.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Aurelia (76.76.D)
Autor: Samuel S. Wesley (1864) Selection of Psalms and Hymns (1864)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/