Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 1

Blahoslavený muž čo nechodí
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných (Ž 1:1)
Blahoslavený muž, čo nechodí
podľa rady ľudí to bezbožných.
Nestojí tam, kde hriech pôžitok núka,
svoj stolec od posmievačov odsúva.
Záľubu má v Pánovom zákone,
o ňom rozjíma v noci i vo dne.

Hľa, spravodlivý ako strom bude,
hojné ovocie časom prinesie.
Jeho lístie nevädne, nezahynie.
Vo všetkom, čo robí, prekvitať bude.
Nie tak bezbožní, ako plevy sú,
skoro ich vetry navždy odvejú.

Ich pád a záhuba nablízku je.
Neobstoja v spravodlivom súde,
hriešnici v zhromaždení spravodlivých,
Hospodin Pán ich výtvory odsúdi.
Ale spravodlivého povedie.
No cesta hriešnych večne zahynie.
(Originál: How blessed is the man )

<a href="./tunes/10.10.11.11.10.10/gpsalm1.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Genevan Psalm 1 (10.10.11.11.10.10)
Autor: Genevan Psalter (1551) Strasbourg 1539
(c) Arrangement by David Koyzis

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/