Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Chváľte Hospodina!

Žalm 147:1,3-4,10-11
Haleluja! Chváľte Hospodina! (Ž 147:1)
R: Chváľte Hospodina! Chváľte Hospodina!
Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha;
lebo chválospev je milý, ľúbezný.
Lebo chválospev je milý, ľúbezný.

On uzdravuje skrúšených srdcom
a obväzuje ich rany;
určuje počet hviezd
a všetkým dáva meno.
Veľký je Pán náš!

Nemá záľubu v sile koňa,
ani sa nekochá v lýtkach muža.
Hospodin záľubu má v tých,
čo sa Ho boja,
čo dôverujú v Jeho milosť.

<a href="./tunes/n/chvalte_hospodina.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Chváľte Hospodina
(c)2004 Autor. Nápev sa môže voľne použivať iba k tejto piesni.

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/