Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Ó, jak vzácny priateľ Ježiš *

Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov (J 15:13)
Ó, jak vzácny priateľ, Ježiš, niesol nášho hriechu žiaľ.
Aká výsada to pre nás, niesť Mu všetko v modlitbách.
¼ahko svoj pokoj strácame, časté strasti nesieme,
keď k Bohu v dôvernej prosbe všetko neprinášame.

Keď skúšky a pokušenia prídu ako jarmo bied,
nenechajme sa odradiť v modlitbe to k Pánu niesť.
či sa niekde niekto nájde Ježišovi podobný?
Pozná každú našu slabosť, nadvšetko je súcitný.

či sme biedni, obťažení, ťarchu obáv nesieme?
Útočišťom je Spasiteľ, ku Nemu sa modlime.
Priatelia nás zanechajú, sklamú, nami pohrdnú.
No Jeho rameno, náruč útechu neodoprú.

Požehnaný Spasiteľ náš, On sa o nás postará.
Kiež len v horlivej modlitbe môžme všetko prinášať.
Až kým do nádhernej slávy po súženiach vstúpime,
tam len chvála, uctievanie naším údelom bude.
(Originál: What a Friend we have in Jesus )

<a href="./tunes/87.87 d/erie.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Erie (87.87.D)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/