Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Žalm 8

V Tebe Pane spasenie naše máme
Hospodine, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi! (Ž 8:10)
V Tebe, Pane, spasenie naše máme,
na celej zemi Ty máš meno slávne.
Vyvýšil si majestát do neba,
by a človek malý oslavoval.

Z úst nemluvniat sláva, oslava zneje,
mocná to bašta Tebou stavaná je.
Tak ničíš moc protivníkov svojich
a nepriateľa svojho umlčíš.

Keď vidím nebesia, čo Ty si stvoril,
mesiac, hviezdy, ktoré si sám učinil.
čo je človek, že naňho pamätáš,
A syn človeka – sa ho ujímaš.

Učinil si ho málo menším než Boh
a korunoval si ho slávou a cťou.
By smel vládnuť nad Tvojím stvorením,
podriadil si mu všetko pod nohy.

Všetku divú zver poľnú, voly, ovce,
nebeské vtáctvo, živočíšstvo morské,
aj čo chodí morskými cestami.
Pane, jak preslávny si na zemi.
(Originál: O Lord, our Lord, Thou God of our salvation )

<a href="./tunes/11.11.10.10/gpsalm8.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Genevan Psalm 8 (11.11.10.10)
Autor: Genevan Psalter (1551) Strasbourg 1542
(c) Arrangement by David Koyzis

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/