Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Viacej vďačnosti daj mi

Stíhajte...posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej (Žid 2:14)
Viacej vďačnosti daj mi, viac dôvery v Pána.
Horliť pre Jeho slávu, viac nádej v Slove mať.
Viac såz pre Neho roniť, Jeho vidieť žiale.
Viac sa pokoriť v skúške, viac úľav nájsť v chvále.

Viacej svätosti daj mi, viac usilovnosti.
Trpezlivosť v trápení, nad hriechom ľútosti.
Viery v Spasiteľa, viac vidieť Jeho starosť.
Viac Mu s radosťou slúžiť, v modlitbe horlivosť.

Viacej čistoty daj mi, viacej síl víťaziť.
ďalej od zemských poškvàn, viacej domov túžiť.
Viac sa v kráľovstve hodiť, kiež užitočný som.
A viac podobný Tebe, drahý Spasiteľ môj.
(Originál: More gratitude give me )

<a href="./tunes/11.11.11.11/fortitude_palmer.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Fortitude (Palmer) (11.11.11.11)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/