Hymnické piesne » Najnovšie pridané
 
09.11 08 Žalm 42 *
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 23
09.11 08 Žalm 8
09.11 08 Žalm 2 *
09.11 08 Žalm 1
09.11 08 Žalm 150 *

Jasaj veriaci, jasaj v Pánovi

Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! (R 8:31)
Jasaj veriaci, jasaj, teš sa v Pánovi,
On vzal si tvoj prípad za svoj.
Nádej, ktorá je na Jeho Slove
stojí, zvrhnúť ju nejde v ničom.

Hoci mnohí nepriatelia na ceste sú
a slabé len rameno máš,
tvoj život s Kristom je skrytý v Bohu,
nemôžu ti viac dosiahnuť naň.

Ako len si slabučký, ty neodpadneš
alebo v ’padnutí nezomrieš.
Ježiš silou je svojmu svätému,
svoju pomoc ti z nebies zošle.

Aj keď niekedy nechápeš a necítiš,
len viera Ho blízko vidí.
Vodca slávny je a Prímluvca tvoj.
Tak potom čoho sa bojíš?

Ako je isté to, že On svet premohol
a za teba raz zvíťazil,
tak istým je to, že milujúc Ho
nakoniec tiež v ňom zvíťazíš.
(Originál: Rejoice believer )

<a href="./tunes/cm/bishopthorpe.mid" target="_blank">prehraj nápev</a><br/>
Nápev: Bishopthorpe (CM)

Autorské práva · Často kladené otázky (FAQ) · Povolenia

Ďaľšie hymnické piesne, doprovody a iný materiál nájdete na adrese http://www.nkzba.sk/